pre os str.png

Zahranicné rody

Tu nájdete všetky doterajšie krajiny a zahraničné rody, ktoré sa nachádzali v hre počas všetkých ročníkov Selekcie.
OZNAM!
Pre 10. ročník je tvorenie nových zemí zakázané. Žiadame Vás, aby ste si vybrali krajinu, ktorá je už založená a "adoptovali ju".
Krajiny označené týmto symbolom              sú pre tento ročník pozastavené.
Nachádzajú sa v tzv. stopke, kedy možnosť registrácie člena tejto kráľovskej rodiny nie je možná! Prosíme, aby ste to akceptovali!
pngegg (12).png
FotoJet (6).jpg
Vyššie na svetovej mape si môžete rozkliknúť kontinent z ktorého si chcete pozrieť krajinu/krajiny.
Tiež si však daný kontinent môžete len vyhľadať nižšie!
 
Po kliknutí na názov danej krajiny sa presuniete rovno na kráľovský rod. 
V prípade, ak Vám to nefunguje môžete tak uskutočniť aj pomocou tlačidiel nižšie.
Európa
pngegg (12).png
pngegg (12).png
pngegg (12).png
pngegg (12).png
pngegg (12).png
pngegg (12).png
 
Po kliknutí na názov danej krajiny sa presuniete rovno na kráľovský rod. 
V prípade, ak Vám to nefunguje môžete tak uskutočniť aj pomocou tlačidiel nižšie.
mapa1.png
Ázia a Austrália
 
Po kliknutí na názov danej krajiny sa presuniete rovno na kráľovský rod. 
V prípade, ak Vám to nefunguje môžete tak uskutočniť aj pomocou tlačidiel nižšie.
Južná Amerika
 
Po kliknutí na názov danej krajiny sa presuniete rovno na kráľovský rod. 
V prípade, ak Vám to nefunguje môžete tak uskutočniť aj pomocou tlačidiel nižšie.
Grónsko